Posts filed under ‘Uncategorized’

Bloggen flyttar!

Efter nästan fem år har det nu blivit dags att röra lite på sig – från och med nu kommer vi att blogga hos Mynewsdesk. På samma ställe hittar du också pressmeddelanden och annan bra information från oss.

Fortsätt följa oss här!

 

Annonser

juni 5, 2015 at 1:52 e m Lämna en kommentar

Så kan Sverige klimatanpassas – Ny rapport från SMHI

Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. If och andra försäkringsbolag har bidragit till rapporten avseende näringslivets roll i klimatanpassningarbetet.

När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera. Ökade problem med översvämningar, värmeböljor, ras ocBrusten damm till bloggenh skred är bara några exempel på vad Sverige behöver rustas för.

Viktiga slutsatser i utredningen

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. Finansieringsfrågor bör också ses över.

En nationell strategi föreslås

Andra förslag i rapporten handlar exempelvis om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. Kommunerna föreslås få mer resurser. En utredare bör ta fram förslag på hur detta kan kombineras med längre ansvarstider vad gäller skadeståndsansvar för översvämning, ras, skred och erosion. Även möjligheten till nationell styrning när det är av riksintresse bör utredas.

Länsstyrelsernas uppdrag att samordna klimatanpassning regionalt föreslås bli permanent, liksom att SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning får långsiktig finansiering.  Utredningen föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi.

Miljöministern kommenterar

”SMHIs rapport belyser bland annat vikten av att tydliggöra roller och ansvar i samhället, tillgängliggöra den kunskap som finns och anpassa lagar och regelverk. Rapporten kommer att bidra till att utveckla det nationella arbetet med klimatanpassning. Regeringen och Regeringskansliet ska nu analysera SMHI:s rapport och se vilka bedömningar och förslag som myndigheten gör för anpassning i olika delar av samhället.”

If delar i hög grad utredarnas slutsatser som bla går ut på att mer förebyggande klimatanpassning visserligen kommer att kosta mer pengar, men att det är samhällsekonomiskt lönsamt – eftersom klimatorsakade olyckor, såsom översvämningar och stormskador, annars kommer att kosta så mycket mer.

mars 6, 2015 at 11:42 f m 1 kommentar

December värsta inbrottsmånaden i Stockholm

Polisbil_vid_Sergels_torgBrottsstatistiken 2013 visar att december var den mest inbrottsdrabbade månaden i Stockholms län. I Sverige som helhet är det november.

En anledning kan vara att många stockholmare åker iväg till julfirande. Mer än varannan reser bort, ofta till släkt och vänner ute i landet. Många hus och lägenheter lämnas tomma och även utan att inbrottsförebyggande åtgärder vidtas. Det visar en undersökning som vi har gjort.

I år har dessutom inbrotten i Stockholm ökat med 12 % fram till november. Risken är alltså stor att vi får se en ny topp denna månad.

SVT ABC visade nyligen ett reportage om problemen och  hur vissa områden är särskilt utsatta. Kungsholmen och Rinkeby har haft en 70-procentig ökning av antalet inbrott. Polisen i Nacka-Tyresö har också märkt av en stor ökning och gör nu en specialsatsning för att gripa gärningspersonerna.

För att skydda sig är det viktigt att ha bra lås på alla dörrar. Be någon granne hålla lite koll, tömma brevlådan och skotta snö om det behövs.

Så kan julen bli både trygg och fridfull!

Läs mer om undersökningen och få mer tips hur du slipper inbrott i pressmeddelandet.

december 16, 2014 at 12:12 e m Lämna en kommentar

If lanserar reflexkollektion med BACK

November och december är de månader på året då flest olyckor med fotgängare sker. Mörkret gör att du inte syns i trafiken.

Reflexer ger bilförarna chansen att upptäcka dig i tid och undvika olyckan – om du har reflexerna på dig.

Därför lanserar If tillsammans med BACK en kollektion gjord helt i reflexmaterial. Snygga plagg och accessoarer som gör att du lyser i mörkret. Se filmen och bli inspirerad!

Mer info om lanseringen på Ifs hemsida och i Pressmeddelandet.

Edit: Fler som skriver om samarbetet – Damernas Värld, Rodeo, Nöjesguiden, Café och Fashion flash.

november 17, 2014 at 10:15 f m Lämna en kommentar

Nio av tio vardagsbrott klaras aldrig upp

Polisbil_vid_Sergels_torgNy halvårsstatistik från Brå visar att nära nio av tio vardagsbrott förblir olösta.

Totalt i landet är det 13 % som blir uppklarade. Det är en liten försämring jämfört med motsvarande period 2013.

Ser man på siffrorna i olika län utmärker sig Norrbotten positivt, där klaras 22 % av brotten upp. I andra änden ligger Stockholm med bara 10 % i uppklaring.

Hela listan över uppklaring, länsvis:

Län Jan-jun 2014 Skillnad 2013
Norrbottens län 22 % +3 %
Jämtlands län 19 % +2 %
Uppsala län 18 % +2 %
Blekinge län 18 % +1 %
Värmlands län 18 % +1 %
Västernorrlands län 17 %  -3 %
Hallands län 16 %   0 %
Kalmar län 16 %  -2 %
Västmanlands län 15 %  -2 %
Dalarnas län 15 %  -2 %
Örebro län 15 %   0 %
Västerbottens län 15 %  -4 %
Jönköpings län 14 %   0 %
Östergötlands län 14 %  -3 %
Gävleborgs län 14 %  -5 %
Västra Götalands län 13 %  -1 %
Kronobergs län 13 %  -4 %
Skåne län 12 %  -1 %
Gotlands län 12 %  -2 %
Södermanlands län 12 %  -3 %
Stockholms län 10 %  -2 %
Hela Sverige 13 %  -1 %

 

Läs mer i pressmeddelandet samt i Folkbladet, SVT Mittnytt, Östersundsposten.

Edit 1/10: Ifs utredningschef Göran Kellner på Dagens Juridiks debattsida .

september 29, 2014 at 9:01 f m Lämna en kommentar

If lyfte arbetet mot organiserad brottslighet under Almedalsveckan

GöranKellner_s_2011Årets Almedalsvecka är nu avklarad. If deltog bland annat i ett stort seminarium som Larmtjänst anordnade.

Rubriken var ”Är Sverige ett drömland för organiserad brottslighet?” Se inspelning här.

Göran Kellner (bild), Ifs utredningschef, berättade att ett stort problem idag är att den organiserade brottsligheten livnär sig på så kallade vardagsbrott. Inbrott och bilstölder ger stora inkomster för ligorna, samtidigt som straffen är låga och risken att åka fast närmast obefintlig.

Eftersom försäkringar täcker brottsoffrens förluster kan följden indirekt bli att verksamheten smörjs. Exempelvis kan en stulen bil ersättas med en likadan som sedan stjäls igen. Detta behöver motarbetas på flera sätt.

För det första måste uppklaringen för dessa brott öka. Idag klaras 4 % av inbrotten upp. Bilstölder och de allt vanligare bedrägerierna ligger på motsvarande nivåer. Det behövs effektivare arbetsmetoder och ökad prioritering på dessa brott.

För det andra behöver lagstiftningen ses över. Straffsatserna för bostadsinbrott är på väg att ändras, vilket är bra. Men det är också viktigt med ökade möjligheter till samarbeten för att stoppa de kriminella. Idag kan Försäkringskassan hindra felaktiga utbetalningar genom informationsutbyte med andra myndigheter. Om försäkringsbolagen kunde få samma möjligheter skulle vi stoppa långt mycket mer pengar som felaktigt betalas ut.

AlmedalenFör det tredje måste rättsväsendets hantering av vardagsbrotten ses över. Den ekonomiska vinningen för de kriminella är stor och det är en farlig utveckling. Nedläggningar av ärenden och åtalsunderlåtelser för gärningsmän sänder helt fel signaler om vi menar allvar i arbetet mot den organiserade brottsligheten. De ska inte få frikort bara för att de sysslar med vardagsbrott.

Läs mer om Ifs arbete mot vardagsbrottslighet. Där finns även statistik och annat intressant material.

If jobbar för ett inkluderande samhälle där alla kan känna sig trygga. Bland annat vill vi att rättsväsendet tar vardagsbrotten på större allvar.

juli 8, 2014 at 9:04 f m Lämna en kommentar

BMW-bilar får spårsändare och DNA

BMWIgår bjöd If och BMW Sverige in bilägare till att få spårsändare installerade och bilen märkt med DNA.

Initiativet sker mot bakgrund av att vissa dyra bilmodeller är väldigt stöldbegärliga. Det är organiserade ligor som ser bilstölder som en lukrativ bransch med stora pengar. Försäkringsbranschen och Polisen ser det som mycket angeläget att stoppa utvecklingen.

Spårsändare har visat sig effektivt för att förhindra och klara upp stölder. Se inslag på Aftonbladet TV där två Range Rovers återfanns tack vare spårsändare vid färjeläget i Nynäshamn.

Samtidigt som bilarna fick spårsändare märktes de även upp med Smart DNA. Framförallt förhindrar det stölder av bildelar, vilket är är ett växande problem.

Smart DNA BMWEn nytt tillfälle att få spårsändare är nu på tisdag kl 15-19 hos If i Bergshamra. Inbjudan har gått ut till berörda försäkringstagare.

Bilden t v: Pär Sandevik från Safesolution DNA-märker en BMW.

Mer om spårsändare för att minska bilstölder i Ny Teknik, Expressen, Kristianstadsbladet.

Edit: Mitti om poliskrav på spårsändare

april 25, 2014 at 7:42 f m 1 kommentar

Äldre inlägg


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: