Archive for maj, 2014

Cykelquiz – vad kan du om trafikreglerna för cyklister?

trafficsignsCyklister är den trafikantgrupp som skadas mest i trafiken.

Ett sätt att minska olyckorna är att alla – bilister som cyklister – känner till vilka regler som gäller. Då kan missförstånd och farliga situationer undvikas.

Ifs Cykelquiz
Ja eller Nej

1. Barn får cykla på trottoaren?

2. Man får cykla hur berusad man än är?

3. Man kan få böter om man pratar i mobilen medan man cyklar?

4. Cykellyse när man cyklar i mörkret är en rekommendation?

5. Bilar måste stanna vid övergångsställe när en cyklist vill över?

6. Det finns bestämda hastighetsbegränsningar för cyklar?

7. Bilen måste lämna företräde vid cykelöverfart då någon cyklar över?

8. Det är förbjudet att skjutsa en annan person, med undantag för småbarn som sitter i särskilt monterad cykelsits?

9. Man får cykla på körbanan även om det finns en cykelväg?

10. Om man har dubbdäck på cykeln vintertid så ska dessa bytas enligt samma datumregler som gäller för bil?

Rätt svar kommer här på bloggen imorgon.

Mer om trafikregler och cyklister i Expressen idag. I VLT menar NTF att oklara regler får oss att ta mer hänsyn. Cyklistbloggen om polisens insatser.

Rätta svar:

1. Nej. Det finns ett förslag på att man ska tillåta barn under 8 år att cykla på trottoaren, men i dagsläget är det förbjudet för alla.

2. Nja. Den finns ingen promillegräns för cykling. Är man inte så berusad att cyklandet är en fara för trafiksäkerheten är det i princip tillåtet att cykla efter att ha druckit alkohol, så länge man kan göra det på ett betryggande sätt. Detta får bedömas från fall till fall, och om en olycka skulle inträffa är definitivt berusningen en kraftigt försvårande omständighet i skuldfrågan.

3. Nej. Inte i Sverige. I Danmark kan det däremot kosta 1 000 kronor.

4. Nej. Det är förbjudet att cykla utan lampor när mörkret fallit. Man måste också ha reflexer fram och bak samt orangea eller vita reflexer åt sidorna i mörker.

5. Nej. En cyklande som korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. Med andra ord är det bättre att gå av och leda cykeln. Då räknas man som fotgängare och bilar ska stanna.

6. Ja. Den bestämda hastighetgränsen för en vägsträcka gäller för alla slag av fordon, alltså även för cykel (undantaget moped, bil med släp m fl fordon som kan ha särskilda maxhastigheter). På en 30-sträcka gäller därmed en maxhastighet på 30 km/h även för cyklar.

7. Nja. När en cyklist kör från en cykelbana ut på en cykelöverfart så har cyklisten väjningsplikt mot all trafik på gatan. Den trafikant som omedelbart efter att ha svängt i en korsning eller svänger ur en cirkulationsplats har däremot väjningsplikt mot cyklist som just ska ut på cykelöverfarten eller är ute på cykelöverfarten. I det läget har alltså båda väjningsplikt!

8. Nej. Man får skjutsa, men bara personer under 10 år om man fyllt 15 år och två barn under 6 år om man fyllt 18 år och om man har lämplig sits och skydd för ekrarna.

9. Ja. Den grundläggande bestämmelsen är att man cyklar på cykelbanan om det finns en sådan, men om man är försiktig så får man använda körbanan om det känns lämpligare. Det kan exempelvis vara då man är ute och träningscyklar i hög fart.

10. Nej. Det finns inga lagar och paragrafer som reglerar vilka däck man får ha på cykeln. Alltså får man ha vilka däck som helst.

Annonser

maj 28, 2014 at 12:08 e m 5 kommentarer

Grilla säkert i sommarvärmen

Preparing_grill_for_grilling,_grill_with_flames_and_conesSommar och grillning hör ihop. Men för att undvika en olycka finns en del saker att tänka på.

Särskilt gasolgrillar måste hanteras rätt. Läckspray eller tvållösning på skarvar och anslutningar kan upptäcka ett läckage.

Tre av fyra som skadas i grillolyckor är män och de flesta är yngre än 20 år. Nästan en tredjedel är små barn, tre år och yngre. Ögonskador och brännskador är vanligast.

Ifs tips för säker grillning

Innan du grillar:

Respektera eventuellt grillförbud och kom ihåg att brandrisken är större när marken är torr och varm.

Kontrollera grillen före användning. Täthetsprova gasolanläggningen. Montera på en läckindikator som kan köpas på bensinstationer eller gasolåterförsäljare.

Låt grillen stå fritt. Ta bort allt lättantändligt material nära grillen innan du tänder.

När du grillar:

Gasol

-Se till att skruva på gasventilen åt rätt håll, annars kan den bli otät.

-Håll slangen mellan behållaren och grillen borta från värme, så att den inte går sönder av värmeskador.

-Kolla gaslågan. Lågans inre ska vara blågrön. Ser du gula inslag, lämna gasolbrännaren på service.

-Om det börja brinna utanför grillen – stäng av gasolens ventil och släck elden med vatten eller en pulversläckare.

-Om det brinner i grillen – stäng av gasen och stäng locket. Om du skulle släcka gaslågan utan att stänga av gasoltillförseln kan gasolen samlas, antändas och orsaka ännu större skada. Använd aldrig vatten för då kan brinnande fett slungas ut och spridas.

Kol

-Om du använder tändvätska, häll på innan tändning. Låt suga in minst 10 minuter.

-Gör en hög av kolen och tänd på.

-Spruta inte på extra vätska direkt från flaskan.

-Låt grillen stå kvar och svalna med stängd syretillförsel. Töm dagen efter och häll på vatten.

-Var noga med att aldrig dra in grillen mot en trävägg då den ska stå och svalna över natten. En torr stugvägg antänds lättare än man kan tro.

Läs mer i ämnet i DN, i pressmeddelandet.

maj 21, 2014 at 8:48 f m Lämna en kommentar

Husby – ett år senare

autopalon_jalkeen1För ett år sedan var kravallerna i Husby utanför Stockholm. Då brändes bilar och egendom förstördes för miljonbelopp.

Gårdagens Uppdrag Granskning i SVT tog upp vad som egentligen hände, bakomliggande orsaker, vilka som deltog mm. Det visar sig att inledningen var mer planerad än rapporteringen då gav sken av.

Ur ett försäkringsperspektiv var dessa kravaller och upplopp en dyrbar historia. Bilar och annan egendom för många tiotals miljoner gick upp i rök. Dessa kostnader betalas i förlängningen ofta genom försäkringar.

Ifs motorexpert Dan Falconer skriver om detta i en ny krönika på vardagsbrott.se.

Med anledning av årsdagen skriver även andra om Husby. Företrädare för Fryshuset tar på AB debatt upp hur vi kan förebygga liknande händelser. Ledarsidan i samma tidning menar att polisens bör förstå reaktionerna, DNs ledarsida kritiserar det synsättet.

maj 15, 2014 at 6:12 f m Lämna en kommentar

Så tar sig barnen till skolan – hälften går eller cyklar

opiskelija1En undersökning bland föräldrar till mer än 1 100 barn visar att nära hälften, 45 %, går eller cyklar till skolan.

Studier visar att barn som rör på sig genom att gå eller cykla till och från skolan både mår och presterar bättre i skolan. Trots det har skolornas trafikundervisning hamnat på undantag på senare år.

En säker trafikmiljö är det bästa sättet att få fler barn att cykla och gå. Ett stort ansvar ligger då på föräldrarna eftersom den största trafikfaran utanför skolorna är just skjutsande föräldrar.

Undersökningen

Hur tar sig ditt/dina barn oftast till skolan under den snöfria perioden på året?

Färdmedel Andel
Promenerar 24 %
Cykel 21 %
Buss, tåg, kollektivt 34 %
Skjuts med bil 18 %
Annat 3 %
summa 100 %

 

Läs mer om undersökningen om barnens färdsätt till skolan i pressmeddelandet och i SvD, Bohusläningen, Metro .

 

maj 8, 2014 at 1:16 e m Lämna en kommentar

Åtal för rekordbedrägeri på livförsäkringar

500 krIkväll berättar Brottscentralen om det enligt åtalet största livförsäkringsbedrägeriet i Sverige. Fallet tas upp i Göteborgs tingsrätt i juni.

En man från Göteborg upptäckte att hans föräldrars dödsolycka i Indien aldrig registrerades av svenska myndigheter. Han tecknade då livförsäkringar i If och flera andra försäkringsbolag till ett sammanlagt värde av 47 miljoner kronor.

Ifs utredare blev misstänksam när dödsfallen sedan rapporterades så tätt inpå tecknandet. Granskningen visade att datumen i dokumentet skrivits omvänt, vilket blev ett avgörande bevis för att det antagligen handlade om ett bedrägeriförsök.

Läs mer om fallet i pressmeddelandet, artikel i AftonbladetVeckans affärer, samt se inslag i kväll kl 19.00 i Brottscentralen på Aftonbladet TV.

maj 6, 2014 at 12:34 e m Lämna en kommentar


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: