Archive for april, 2013

Vuxna får inte abdikera på Valborg

Valborg2Imorgon är det Valborg. En helg som tyvärr innebär att många unga dricker.

Undersökningen bland 1 000 15-18 åringar som Novus gjort på uppdrag av försäkringsbolaget If visar att var fjärde tror att de kommer dricka sig berusade på Valborg. Det vanligaste sättet de får tag på alkohol är via kompisar.

Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och förebygga att unga råkar illa ut. Alkohol är både farligt i sig och utsätter unga för farliga situationer och ökad risk för olyckor. Vad gör ditt barn på Valborg?

Tror du att du kommer att dricka dig berusad på Valborg? Andel Ja-svar

Alla      24 %

flickor  27 %

pojkar  21 %

Läs mer om undersökningen i pressmeddelandet och i Metro. Refereras även i TV4 Stockholm och TV4 Östersund. SVT Nordnytt. Polisen rustar SR Ekot. Kylslagen Valborg enligt DN.

Edit SvD om cyniska langare som siktar in sig på unga.

Annonser

april 29, 2013 at 7:49 f m 2 kommentarer

New York – från brottsligt kaos till trygg förebild

New YorkIdag publiceras månadens krönikavardagsbrott.se. Den är skriven av Magnus Lindgren på stiftelsen Tryggare Sverige.

I krönikan berättar han om hur staden New York och dess polis har lyckats med det ingen trodde var möjligt. Brottsligheten gått ner kraftigt och invånarna upplever idag staden som en relativt trygg plats.

Tidigare var New York förknippat med brottslighet och kaos. Mordstatistiken var minst sagt skrämmande, narkotikamissbruket utbrett med crack och annat samt bokstavlig livsfara för invånarna att röra sig i fel kvarter.

Att gå från den situationen till att bli en förebild i det brottsbekämopande arbetet är faktiskt imponerande. Vi har en hel del att lära därifrån.

Läs krönikan här. Läs mer om NY i SvD,

april 26, 2013 at 1:40 e m Lämna en kommentar

Bygglov i utsatta områden måste stoppas

Image

Idag rapporterar Ekot om att många kommuner inte har råd att förebygga naturolyckor som ras och översvämningar, trots att den typen av klimatrelaterade olyckor förväntas bli både vanligare och värre inom en nära framtid.

Det är ett stort problem, både för husägare vars hus ligger i utsatta områden och för kommunernas framtid.

Trots dessa problem tycks många kommuner, i sin iver att bygga strandnära och attraktivt, bortse från klimatriskerna  när man planerar för ny bebyggelse. I flera stockholmskommuner, såsom Nacka, Täby och Österåker, planerar man exempelvis för en mycket stor befolkningsökning de kommande åren. En stor del av den nya bebyggelsen sker i vad som idag betraktas som attraktiva områden nära vatten. Men hur kommer det att se ut om 20 år?

Kommunerna måste i sin samhällsplanering ta hänsyn till de prognoser om effekterna av klimatförändringarna som presenteras. Att inte lyssna på varningarna riskerar att sätta mängder av husägare i en orimlig situation.

Det får aldrig vara köparens skyldighet att bevaka att hans eller hennes bostad byggs på säker mark. Detta måste vara ett ansvar för kommunen.

Vi anser att ny bebyggelse inom riskområden bör stoppas. Det kommer även att krävas skadeförebyggande insatser – i samverkan mellan myndigheter, fastighetsägare och försäkringsbolag – på den befintliga bebyggelsen. Åtgärderna kan vara av olika slag. Flera av dem är av den karaktären att de bör bekostas av det allmänna.

 Att negligera dessa risker kan få långtgående konsekvenser. Det blir en successiv förändring med stigande försäkringspremier och högre självrisker i utsatta områden.

I ett internationellt perspektiv ger de svenska försäkringarna i dag ett mycket bra försäkringsskydd mot plötsliga och oförutsedda skador. Det vill vi kunna erbjuda husägare också i framtiden.

Läs mer här och här.

april 25, 2013 at 7:59 f m Lämna en kommentar

Vårfloden leder till översvämningar – så skyddar du källaren

Flom i Kongsberg 07De senaste dagarna har vårfloden kommit igång på allvar i mellersta Sverige.

Många fastighetsägare råkar ut för översvämningar och framförallt är det källare i villor och fritidshus som drabbas. Till If har hittills rapporterats ett 20-tal som fått in vatten. Sannolikt kommer fler under veckan.

Tips för att slippa få översvämmad källare:

 • Håll avloppsbrunnar fria från skräp
 • Ge vattnet fri väg till brunnarna
 • Led iväg smältvattnet från stuprör bort från huset
 • Rensa avlopp i förebyggande syfte
 • Se till att hängrännor är rensade
 • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att minimera skadorna:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in
 • Anmäl översvämningen till VA-verket

Läs mer om översvämningarna i SR Uppland, SVT Nyheter,

april 22, 2013 at 9:02 f m Lämna en kommentar

Flygplatsen oftast värsta problemet på semesterresan

flygskylt-webNu i april är bokningarna inför sommarens semesterresor i full gång.

Men allt är inte bara frid och fröjd på resorna.

Vanligast är problem redan på flygplatsen(!) Var tredje person, 31 %, har under de tre senaste åren blivit av med sitt bagage eller haft kraftig försening av flyget i samband med att de gjort en utlandsresa.

Genom sin hemförsäkring kan man få ersättning för den här typen av händelser. Reseskyddet som ingår där är viktigt för tryggheten på utlandsresan. Kostnaderna kan uppgå till hundratusentals kronor vid exempelvis sjuktransporter eller behandling.

Runt var fjärde ung mellan 18 och 25 år saknar hemförsäkring, enligt uppgift från SCB.

Undersökningen:

Har du eller någon i familjen under de tre senaste åren råkat ut för något av följande på utlandsresa?

Försenat flyg mer än tre timmar 23%
Fått magsjuka 20%
Förlorat/ försenat bagage 18%
Annan sjukdom och behövt uppsöka läkare 9%
Rånad/bestulen av ficktjuv 5%
Olycka så du behövt uppsöka läkare 5%
Bestulen på hotellrummet/annat boende 2%

Tillägg till tabell: De siffra som först angavs var felaktiga. 31 % är rensad för dubbelsvar och utan de som ej varit på resa.

Läs mer i pressmeddelandet , Norran, Folkbladet .

Edit: SR Ekot berättar att ledningen för Luftfartsverket slutar. Vi dementerar alla samband med ovanstående…;)

april 18, 2013 at 8:12 f m 2 kommentarer

En av tio har fått cykeln stulen senaste tre åren

Cykel 001Idag kan vi presentera nya siffror över cykelstölder. En undersökning visar att 10 % av svenskarna i åldern 18 – 74 år har fått sin cykel stulen de senaste tre åren.

Cykelstöld är ett av de vanligaste vardagsbrotten. Totalt anmäldes över 60 000 cyklar stulna till polisen förra året. Mörkertalet är dock stort, bland annat pga självrisken i försäkringen.

Unga blir av med sin cykel i högre utsträckning. Bland 18 – 29 åringarna är siffran 17 procent som fått sin cykel stulen. Skåne är det län där flest cyklar stjäls, 14 043 st förra året.

Läs mer om undersökningen i pressmeddelandet, Norrbottenskuriren, Västerbottenskuriren, Dagbladet,

Ifs bästa tips för att slippa bli bestulen på cykeln:

1. Skaffa ett ordentligt lås

2. Låt inte cykeln stå ute över natten

3. Om möjligt, ta av sadeln, vilket gör cykeln obrukbar för tjuven.

4. Fäst låset i cykelstället eller annat fast material.

5. Klistra över/dölj märket om cykeln är dyr

6. ID-märk cykeln så att den går att identifiera

7. Måla cykeln neongrön!

Läs mer om cykelstölder och andra brott på www.vardagsbrott.se

april 15, 2013 at 7:34 f m Lämna en kommentar

Intressant om hyrorna efter nya lagen om andrahandsuthyrning

nybyggeSvenska Dagbladet berättar idag om hyresnivåerna efter den nya lagen om andrahandsuthyrning. I Stockholm har de gått upp 19 %, medan de på andra håll legat still.

Samtidigt tycks utbudet ha ökat. Detta förvånar Fastighetsexperten Stellan Lundström. Han menar att ökat utbud borde leda till lägre kostnad enligt klassisk ekonomisk teori.

Vad detta visar är att hyresmarknaden inte fungerar som andra marknader och att det är extremt svårt att förutsäga utvecklingen.

Undersökningen av hyrorna gjordes på annonssajten Blocket, där man kan teckna vår försäkring för andrahandsuthyrning. Tanken med försäkringen är att öka tryggheten i hyresrelationen och på så sätt bidra till att fler bostäder görs tillgängliga.

Än är det tidigt att dra långtgående slutsatser av reformen, men åtminstone till en del verkar den haft avsedd effekt. Att få fram fler bostäder är nödvändigt för att framförallt unga människor ska kunna få möjlighet till jobb och studier.

Edit: Stark kritik från Veronica Palm (S). Debatten fortsätter om den nya lagen – för (SvD ledare) och emot (Ung Vänsters ordf)

Läs mer om vår tidigare undersökning om konsekvenserna av bostadsbristen.

Edit 2: SR ekot rapporterar om kommande kraftiga hyreshöjningar,

april 8, 2013 at 9:48 f m 3 kommentarer

Äldre inlägg


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: