Archive for september, 2011

Cyklister skadas mest i trafiken

Ifs trafikforskare Iréne Isaksson Hellman intervjuas idag i Dagens Nyheter. Hon berättar om den studie av cykelolyckor som hon gjort och som visar att cyklister lever farligt i trafiken idag. Cyklister är den grupp i trafiken som råkar ut för mest skador i trafiken, alltså mer än bilisterna.

Olyckarna där cyklister kolliderar med bilar leder till allvarligast skador. Åldersgruppen 30 – 44 år råkar ut för mest olyckor och det är nu i september, följt av maj, som flest olyckor sker..

Läs mer om rapporten på Ifs hemsida.

/ Daniel Claesson

Annonser

september 28, 2011 at 7:44 f m 7 kommentarer

Se till att vinterskydda sommarstugan

När sommarstugan står tom är brand- och vattenskador tyvärr vanliga. Totalt anmäldes 22 268 fritidshusskador till försäkringsbolagen under 2010, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med året innan. Enbart vattenskador i fritidshus kostar försäkringsbolagen närmare 200 miljoner kronor varje år. 

 
Med enkla medel kan man förebygga och förhindra att många av dessa skador uppstår. Se även artiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.
 
IFS TIPS FÖR ATT SLIPPA SKADOR I STUGAN

Inomhus

  • Stäng av huvudvattenkranen. Då begränsas skadorna om något rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage.
  • Frostskydda alla vattenlås (handfat, golvbrunnar och toaletter). Detta gör du genom att hälla frysskyddsvätska i handfat och WC-stol och låta vätskan rinna ner. Töm varmvattenberedaren som annars riskerar att frysa sönder.
  • Bra att ha lite grundvärme på och hålla mellan +5 och +10 grader inomhus.
  • Om man inte har grundvärme på är det viktigt att tömma alla vattenledningar.
  • Var uppmärksam på om det luktar mögel eller avlopp i badrummet, eller om någon vattenledning visar tecken på rost. Det kan tyda på att det finns en läcka någonstans.

Utomhus

  • Rensa alla hängrännor från barr och löv. Blir det stopp finns risken att smältvatten tränger in i huset.
  • Placera rännor under stuprören så att vattnet leds bort från huset.
  • Se till all alla dörrar och fönster är hela.
  • Ställ in utemöbler under tak.

september 26, 2011 at 12:51 e m Lämna en kommentar

Sanningslinjen för företag – kampanjstart nästa vecka

Med början nästa vecka kommer företagare att vara fokus i i Ifs marknadskampanj Sanningslinjen. Det kommer att höras mycket i radio och på webbsidor med många företagare som besökare.

Idén bakom sanningslinjen är att man ringer upp en av våra befintliga kunder som ger ett ärligt svar på hur de blivit behandlade av oss när de råkat ut för en skada, exempelvis inbrott, vattenläckage, trafikolycka o s v. För If betyder det ökad transparens och visar att vi vill vara ett öppet försäkringsbolag.

De som svarar när man ringer slumpas fram och det är deras egna telefonnummer man ringer.

102 företag, främst småföretagare över hela landet, kommer att delta i Sanningslinjen. Ingen sortering har skett bland de svarande. Det kan alltså vara både nöjda och mindre nöjda kunder man får prata med.

/ Daniel Claesson

september 24, 2011 at 7:07 f m Lämna en kommentar

Försäkring i samhällets tjänst

Så här frampå höstkanten brukar de stora återförsäkringsbolagen rapportera om naturkatastrofer och andra stora skadehändelser. I år uppmärksammas dessutom tioårsminnet av terrorattacken mot World Trade Center(WTC).
Redan nu kan konstateras att 2011 kommer att bli det näst mest kostsamma året någonsin för försäkringsindustrin. Det beror främst på ovanligt många och stora jordbävningar. Återförsäkringsbolaget Swiss Re rapporterar att första halvårets försäkrade storskador globalt uppskattas till en kostnad på ca USD 70 miljarder, vilket är mer än dubbelt så mycket som föregående år. 26000 människor har omkommit varav de flesta i samband med jordbävningen i Japan. Detta är mycket dyster läsning och det blir ju inte bättre av att orkansäsongen i Karibien och Nordamerika just startat. Kostnaderna för den senaste allvarliga orkanen Irene finns heller inte med i ovanstående siffror men uppskattas i dagsläget till ca USD 2,5 miljarder.

Positivt är dock att försäkringsbranschen har kunnat leva upp till sina förpliktelser i samband med dessa skador. Den privata försäkringsbranschen har också flyttat fram sina positioner det senaste årtiondet bla beroende på staters ökade insikt om privata försäkringars positiva effekter på samhällsutvecklingen.
Tex sker en ökning privata försäkringslösningar mot naturskador på flera håll i världen. Förutom tillgång till ökad kapacitet hos försäkringsbolagen beror detta på att statliga lösningar saknar möjlighet till riskdifferentiering vilket medför att skattebetalare i lågriskområden subventionerar högriskområden. Dessutom saknas möjligheten att använda varierande pris som drivkraft för att förebygga skador.

I Sverige har vi sedan länge ett bra skydd mot olika naturskador inkluderat i hem/villaförsäkringarna. Men i vårt grannland Finland pågår fn en utveckling mot ökat privat försäkringsskydd vid översvämningar. En ny lag kring detta införs 2014 men If har som första bolag infört det nya försäkringsskyddet redan i år.

september 22, 2011 at 8:04 f m Lämna en kommentar

Ifs Säkerhetsnål till ung eldsjäl mot självmord

Stipendiaterna tillsammans med socialminister Göran Hägglund

Idag var vi på Värmdö Gumnasium och delade vi ut stipendiet Ifs Säkerhetsnål på 50 000 kr till Carl Johan Tamm på Riksförbundet SPES Ungdom (Suicidprevention och Efterlevandes stöds ungdomssektion), för hans engagemang i att stötta unga som förlorat en närstående på grund av självmord, och hans arbete för ett suicidfritt Sverige.

Socialminister Göran Hägglund deltog i ett mycket givande samtal med pristagaren och moderator Hillevi Wahl.

Priset vill bidra till att lyfta debatten om utsatta barn och ungdomar i Sverige, men också visa uppskattning för alla de unga eldsjälar som engagerar sig i att hjälpa andra unga som behöver samhällets stöd.

Jag tycker att det är viktigt att vi alla – både medmänniskor, företag och politiker – gör vad vi kan för att skapa ett tryggare Sverige för alla. Det här är Ifs sätt.

Hillevi Wahl och Göran Hägglund

//Caroline Uliana

september 20, 2011 at 10:41 f m 1 kommentar

Obehagliga nätkommentarer kväver yttrandefriheten

En undersökning som vi på If gjort visar att var femte person i åldersgruppen 18-34 år har upplevt hot eller kränkningar på nätet. Med tanke på att samma lagar gäller på nätet som i övriga samhället är det oroväckande många.

Få har polisanmält hoten eller trakasserierna. Men även där är skillnaden mellan olika åldersgrupper stor. Äldre polisanmäler hot i mycket större utsträckning än yngre.

En konsekvens av att människor råkar ut för hot och kränkningar på nätet är att de undviker att skriva som de önskar. Var tredje uppger att de avstått från att göra inlägg av rädsla för obehagliga kommentarer. Det innebär med andra ord att även yttrandefriheten minskar.

Undersökningen gjordes av YouGov 8-9 september med ett statistiskt urval på 1 018 personer i åldern 18-74 år.

Se artiklar i Dagens Nyheter, Göteborgsposten och på SVT Nyheter.

/ Daniel Claesson

september 18, 2011 at 2:59 e m 4 kommentarer

Viltolyckskampanjen drar snart igång

Nationella viltolycksrådet – If är en av medlemsorganisationerna – drar i slutet av september igång årets Viltolyckskampanj. Temat för årets kampanj är gryning och skymning, eftersom det är då flest viltolyckor sker.

Olyckorna varierar över året med en topp nu på höstkanten. Mängden olyckor kan ha flera anledningar, viltstammarnas storlek, mer mörker, älgjaktsäsong och hur mycket trafik det är. En olycka med exempelvis älg eller vildsvin kan medföra svåra personskador och ett antal personer omkommer varje år.

Kampanjen pågår under en vecka med affischer och broschyrer som delas ut. Nya remsor att sätta upp på olycksplatsen har tagits fram, den bör ligga i varje bil om man råkar ut för en viltolycka.

Statistik om viltolyckor och mer information finns på www.viltolycka.se

/ Daniel Claesson

september 16, 2011 at 12:34 e m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: