Archive for februari, 2011

Se upp i backen! Skidtjuvarnas säsong är här

Nu har högsäsongen i skidbackarna inletts. Tyvärr är det inte bara skidåkarna som gläds. För skidtjuvarna är det här tiden då många utrustningar kan stjälas, se bl a DN i helgen. If beräknar att skidutrustning för runt 15 miljoner kronor stjäls varje år i Sverige.

För den som blir av med sina skidor är det dubbelt trist. Missad skidåkning på favoritlaggen och kostnad för självrisk mm. Därför finns all anledning att se upp och vara rädd om sina skidor. Ett bra tips är att alltid ta in skidorna över natten. Vid restaurangbesök dela paren. Det är också effektivt med en stor och tydlig märkning på skidorna.

Annonser

februari 28, 2011 at 9:43 f m Lämna en kommentar

Kommuner borde inte ge bygglov i riskområden

I en artikel i SvD igår berättas att många kommuner i Stockholm planerar att bygga bostäder på mark som av geotekniker på både SGU och SMHI pekas ut som områden som riskerar både ras och översvämningar i framtiden. Hotbilden är särskilt tydlig för bebyggelse i kustområden och runt Mälaren.

Detta är allvarligt ut flera perspektiv att kommuner i sin iver att bygga strandnära och attraktivt tycks borse från klimatriskerna. För många husägare kan denna närhet till vattnet sluta i en obehaglig kalldusch.

 Ny bebyggelse inom riskområden borde stoppas. Det kommer även att krävas skadeförebyggande insatser – i samverkan mellan myndigheter, husägare och försäkringsbolag – i befintliga bostadsområden. Struntar man i riskerna kan det resultera i att det blir svårt eller mycket dyrt på vissa håll att försäkra sig mot exempelvis översvämning.

I ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett mycket tryggt och bra försäkringsskydd för husägare. Det vill vi kunna erbjuda husägare även i framtiden. Då måste kommunerna vara med och ta ansvar för att de inte ger bygglov på mark som kanske står under vatten om 20 år.

februari 25, 2011 at 10:29 f m Lämna en kommentar

DO återkallar talan mot If

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har meddelat att de återkallar sin talan mot If i ärendet om en hörselskadad kvinna som inte fick teckna försäkring. DO stämde If för diskriminering vid Stockholms tingsrätt i juni förra året. Det blev även en del skriverier i media i fallet (SvD).

If svarade korrekt att vi inte tecknar försäkring om kunden inte är arbetsför, vilket hon själv uppgav i sin ansökan. Tanken med försäkringen är just att kompensera inkomstförlust vid förlorad arbetsförmåga. Att teckna försäkring för en person som inte är arbetsför skulle innebära att vi tog betalt, fastän kunden inte skulle kunna få ut ersättning. Det hade varit oetiskt.

Till slut verkar även DO ha insett detta. Det tog sin tid och vi utmålades som ojusta mot funktionshindrade i media.

I verkligheten var det DO som drev ett felaktigt ärende.

februari 23, 2011 at 9:36 f m Lämna en kommentar

Snösmältning i januari ledde till 44 procent fler vattenskador

Den stora mängden snö som smälte i januari gav många husägare problem. Antalet vattenskador ökade med 44 procent enligt ny statistik från försäkringsbolaget If.

Södra Sverige drabbades värst. I Skåne och på Västkusten var det stora översvämningar och mångdubbelt fler husägare som drabbades.

Antal ärenden:

jan 2010    872

jan 2011   1257 = 44 % ökning

DN, AB

februari 21, 2011 at 12:45 e m Lämna en kommentar

”If spelar i en egen division”

Ja, så beskriver MRFs tidning Motorbranschen resultatet när verkstäderna får ge betyg på försäkringsbilagen. Den årliga undersökningen har If nu vunnit åtskilliga år i rad.

Vi är naturligtvis stolta över utmärkelsen. Enligt Owe Pettersson på If är bra relationer med verkstäderna viktigt för våra kunder. Vi ställer krav på både service och kvalitet hos verkstäderna.

februari 16, 2011 at 3:09 e m 2 kommentarer

Nytt snöoväder – Nya bilskador?

Nu sveper ett nytt snöoväder in över landet. SMHI varnar för flera decimeter snö.

Trafikproblemen blir svåra och som ett brev på posten (såvida det inte är 16 år försenat…) kommer bilskadorna. I december var  antalet skadeärenden 37 procent högre än normalt och i januari 22 procent högre.

Bilförarna blir bättre på att klara vinterväglaget med tiden. Men det är alltid på sin plats att uppmana alla att hålla avstånden och anpassa hastigheten. Krockar och skador vill vi alla undvika.

DN, Rapport, AB, GP

februari 10, 2011 at 11:59 f m Lämna en kommentar

Ledarkommentar om vår fotgängarrapport

I dagens DN tar Hanne Kjöller på ledarplats upp vår fotgängarrapport som vi nyligen presenterade. Rapporten är en studie av 464 verkliga fall där fotgängare har skadats i olyckor med personbilar. Det som gör studien särskilt intressant är att det är en heltäckande studie och inte bara en statistisk undersökning.

Studien visar att fotgängare lever farligt i trafiken. Mycket av trafiksäkerhetsarbetet har haft fokus på bilarna och hur de ska bli säkrare, medan de oskyddade trafikanterna lite grann har kommit i skymundan. Trafikverkets olycksstatistik visar också på denna tendens.

If vill lyfta fram trafiksäkerheten och förebyggande insatser även för oskyddade trafikanter. Forskningen under ledning av Irene Isaksson-Hellman fortsätter och nya resultat kommer.

februari 6, 2011 at 11:59 f m Lämna en kommentar

Äldre inlägg


Vi som bloggar

Mats Nordenskjöld
Samhällschef på If. Särskilt intresserad av klimatfrågor och återförsäkring.

Caroline Uliana
Ifs informationschef och stolt initiativtagare till ungdomsstipendiet Ifs Säkerhetsnål.

Daniel Claesson
Pressansvarig på If med en bakgrund inom politiken. Brinner för vardagstrygghet.

Senaste inläggen


%d bloggare gillar detta: